Wynagradzamy za wielkość zakupów | Ostateczna cena widoczna w koszyku | Zobacz nasz program rabatowy sprawdź>>> ×
W NASZYM SKLEPIE WYNAGRADZAMY NASZYCH KLIENTÓW ZA WIELKOŚĆ ZAKUPÓW - SPRAWDŹ NASZE KASKADOWE RABATY - OSTATECZNA CENA W KOSZYKU - DOSTAWA ZAWSZE GRATIS

Żeliwo

Od blisko 100 lat firma Le Creuset stawia na stylistykę, jakość i innowacje. Nasze naczynia kuchenne, używane przez zawodowych kucharzy na całym świecie, również po wielu latach użytkowania zapewniają doskonałą jakość i wspaniałą przyjemność gotowania. Jesteśmy dumni, że na nasze najważniejsze produkty możemy udzielić 30-letniej gwarancji:

 • 30-LETNIA GWARANCJA NA NACZYNIA KUCHENNE LE CREUSET Z EMALIOWANEGO ŻELIWA

  Firma Le Creuset jest dumna ze specjalistycznego przetwarzania swoich produktów, a nabywcom naczyń kuchennych z emaliowanego żeliwa udziela gwarancji na bezusterkowe wykonanie i niezawodny materiał produktu na cały okres jego użytkowania, maksymalnie jednak na okres 30 lat, według poniższych postanowień.

  ZAKRES GWARANCJI

  Gwarancja obejmuje dostarczone naczynia kuchenne Le Creuset z żeliwa emaliowanego (bez akcesoriów). Gwarancja jest udzielana w ten sposób, że według decyzji firmy Le Creuset wadliwy towar lub pojedyncze części zostaną wymienione lub naprawione. Koszty materiału i czasu pracy ponosi firma Le Creuset. Ustawowe prawa użytkownika do gwarancji pozostają niezmienione.

  OKRES GWARANCJI

  Uwzględnione zostaną wszystkie roszczenia gwarancyjne, złożone w okresie gwarancji w punkcie sprzedaży, w którym zakupiono produkt lub w naszym oddziale. Wszystkie roszczenia gwarancyjne przedawniają się najpóźniej 30 lat po pierwszej dostawie, również wtedy, gdy zrealizowano już świadczenia gwarancyjne.

  REALIZACJA

  Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady materiałowe lub wykonania towaru, to roszczenia gwarancyjne należy zgłosić niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie jednego miesiąca. Do przyjmowania roszczeń gwarancyjnych uprawnieni są sprzedawcy, którzy dostarczyli naczynia kuchenne oraz oddział firmy Le Creuset. Klient ponosi koszty oraz ryzyko utraty bądź uszkodzenia w trasie do miejsca lub z miejsca, w którym przyjmowane są roszczenia gwarancyjne lub gdzie wydawane są naprawione naczynia kuchenne. Roszczenia gwarancyjne zostaną uznane tylko wtedy, jeżeli wraz z reklamowanym naczyniem kuchennym przedłożono pisemną reklamację, na której podano nazwę, adres składającego roszczenie oraz rodzaj reklamacji. Jeżeli firma Le Creuset zdecyduje się na wymianę uszkodzonego naczynia kuchennego, to jest ona uprawniona do udostępnienia produktu o podobnych właściwościach, jeżeli taki sam towar nie jest już produkowany. Nie można zagwarantować produktu zamiennego w takim samym kolorze.

  WYKLUCZENIE GWARANCJI

  Poniższe elementy są wykluczone z gwarancji lub nie będą uwzględniane poniższe roszczenia gwarancyjne:

  • szklane pokrywki termiczne
  • produkty jednowarstwowe, np. wkładki parowe lub inne akcesoria
  • jeżeli naczynie zostało uszkodzone lub zniszczone przez siłę wyższą bądź oddziaływania środowiska.
  • w przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności użytkowaniem w warunkach innych niż zwykłe domowe do celów prywatnych lub w wyniku nieprzestrzegania zasad konserwacji i instrukcji użytkowania bądź z powodu nieodpowiedniej konserwacji. W przypadku użytkowania komercyjnego gwarancja jest ograniczona do jednego roku.
  • jeżeli naczynia kuchenne są naprawiane przez osoby do tego nieuprawnione.
  • jeżeli naczynia kuchenne posiadają wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

  POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  Niniejsze postanowienia regulują ostatecznie stosunek prawny do firmy Le Creuset. Inne roszczenia, w szczególności dotyczące uszkodzeń i strat wszelkiego rodzaju, spowodowane przez urządzenie lub jego użytkowanie, są wykluczone. Gwarancja obowiązuje tylko nabywcę i nie można jej przenosić. Roszczenia gwarancyjne wobec przedstawiciela handlowego jako sprzedawcy są wykluczone wtedy, gdy zostały wniesione w zakresie odpowiadającym niniejszej gwarancji na usługi Le Creuset. Zakres obowiązywania niniejszej gwarancji jest ograniczony do terytorium Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Firma Le Creuset oferuje we wszystkich krajach, w których produkt jest sprzedawany, gwarancję na cały okres eksploatacji, jeżeli jest to dozwolone przepisami prawa.

  <<<wróć

zawsze D A R M O W A dostawa
w minimum jednej formie wysyłki
wiele form dostawy zamówienia infolinia 690 354 084
pixel