Wynagradzamy za wielkość zakupów | Ostateczna cena widoczna w koszyku | Zobacz nasz program rabatowy sprawdź>>> ×
W NASZYM SKLEPIE WYNAGRADZAMY NASZYCH KLIENTÓW ZA WIELKOŚĆ ZAKUPÓW - SPRAWDŹ NASZE KASKADOWE RABATY - OSTATECZNA CENA W KOSZYKU - DOSTAWA ZAWSZE GRATIS

Kamionka - ceramika

5-LETNIA GWARANCJA NA CERAMICZNE NACZYNIA KUCHENNE LE CREUSET Z KAMIONKI ODPOWIEDNIEJ DO STOSOWANIA W PIEKARNIKACH

Firma Le Creuset jest dumna ze specjalistycznego przetwarzania swoich produktów, a nabywcom wyrobów ceramicznych z kamionki odpowiedniej do stosowania w piekarnikach udziela gwarancji na bezusterkowe wykonanie i bezbłędne właściwości materiałowe produktu na okres 5 lat od daty zakupu.

ZAKRES GWARANCJI

Gwarancja obejmuje dostarczone wyroby ceramiczne. Gwarancja jest udzielana w ten sposób, że według decyzji firmy Le Creuset wadliwy towar lub pojedyncze części zostaną wymienione lub naprawione. Koszty materiału i czasu pracy ponosi firma Le Creuset. Ustawowe prawa użytkownika do gwarancji pozostają niezmienione.

OKRES GWARANCJI

Uwzględnione zostaną wszystkie roszczenia gwarancyjne, złożone w okresie gwarancji w punkcie sprzedaży, w którym zakupiono produkt lub w naszym oddziale. Wszystkie roszczenia gwarancyjne przedawniają się najpóźniej 5 lat po pierwszej dostawie, również wtedy, gdy zrealizowano już świadczenia gwarancyjne.

REALIZACJA

Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady materiałowe lub wykonania towaru, to roszczenia gwarancyjne należy zgłosić niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie jednego miesiąca. Do przyjmowania roszczeń gwarancyjnych uprawnieni są sprzedawcy, którzy dostarczyli naczynia kuchenne oraz oddział firmy Le Creuset. Klient ponosi koszty oraz ryzyko utraty bądź uszkodzenia w trasie do miejsca lub z miejsca, w którym przyjmowane są roszczenia gwarancyjne lub gdzie wydawane są naprawione naczynia kuchenne. Roszczenia gwarancyjne zostaną uznane tylko wtedy, jeżeli wraz z reklamowanym naczyniem kuchennym przedłożono pisemną reklamację, na której podano nazwę, adres składającego roszczenie oraz rodzaj reklamacji. Jeżeli firma Le Creuset zdecyduje się na wymianę uszkodzonego naczynia kuchennego, to jest ona uprawniona do udostępnienia produktu o podobnych właściwościach, jeżeli taki sam towar nie jest już produkowany. Nie można zagwarantować produktu zamiennego w takim samym kolorze.

WYKLUCZENIE GWARANCJI

Nie będą uwzględniane następujące roszczenia gwarancyjne:

  • jeżeli naczynie zostało uszkodzone lub zniszczone przez siłę wyższą bądź oddziaływania środowiska.
  • Uszkodzenia spowodowane zwykłym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności użytkowaniem w warunkach innych niż zwykłe domowe lub w wyniku nieprzestrzegania zasad konserwacji i instrukcji użytkowania bądź z powodu nieodpowiedniej konserwacji. W przypadku użytkowania komercyjnego gwarancja jest ograniczona do jednego roku.
  • jeżeli naczynia kuchenne są naprawiane przez osoby do tego nieuprawnione.
  • jeżeli naczynia kuchenne posiadają wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Niniejsze postanowienia regulują ostatecznie stosunek prawny do firmy Le Creuset. Inne roszczenia, w szczególności dotyczące uszkodzeń i strat wszelkiego rodzaju, spowodowane przez urządzenie lub jego użytkowanie, są wykluczone. Gwarancja obowiązuje tylko nabywcę i nie można jej przenosić. Roszczenia gwarancyjne wobec przedstawiciela handlowego jako sprzedawcy są wykluczone wtedy, gdy zostały wniesione w zakresie odpowiadającym niniejszej gwarancji na usługi Le Creuset. Zakres obowiązywania niniejszej gwarancji jest ograniczony do terytorium Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Wszystkie części asortymentu ceramicznego Le Creuset są wykonane w oryginalnej stylistyce. Odchyłki odzwierciedlają wyjątkowy charakter elementu wyrabianego ręcznie.

<<<wróć

zawsze D A R M O W A dostawa
w minimum jednej formie wysyłki
wiele form dostawy zamówienia infolinia 690 354 084
pixel